karotcu

  • karotcu
  • karotcu
  • karotcu
karotcu

Beton


Beton Nedir? Yapı Taşları Nelerdir?
Karot un ortaya çıkmasına sebep olan betondur, Hayatımızda büyük yeri olan bu kütle yığınlarını inşaat sektörüyle ilgilenen insanların iyi tanıması ve tanımlandırması gerekir. Beton Karot işinin ortaya çıkmasına sebep olduğundan ötürü karotçu luk yapanları bu yapı çok ilgilendirir. Beton hakkında bilgi edinmek için internet ortamında bir çok kaynak bulunur.. Bunları kısaca derleyerek sizlere anlatmak istedik. Öncelikle Beton Nasıl ortaya çıkmıştır bunu anlamamız gerekir.
Betonun ilk bulunuş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber beton teknolojisinin tarihi yaklaşık 1850 yıllarına kadar gitmektedir. İlk betonarme yapının 1852 yılında yapıldığı bilinmektedir. Çimentonun patenti ise 1825 yıllarında alındığı tahmin edilmektedir. İlk beton şartnamesi ABD’de 1904 ve Almanya’da 1906 yılında hazırlanmıştır. Türkiye’de ilk betonarme yapı 1920 yılında inşa edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre Avrupa’da 1920-1940 yılları arasında beton şartnamelerinin geliştirildiği görülmüştür. Beton malzeme üzerine en ayrıntılı araştırmalar ve karışım hesapları için esasların geliştirilmesi 1950-1960 yılları arasına rastlamaktadır. Daha sonraki yıllarda, betonun uzun süredeki davranışı, döküm tekniği, ekipman kalitesinin devamlılığı, kalite kontrol deneyleri, betonda ekonomiyi artırma, daha zor şartlarda beton yapıların inşası, yeni malzemeler, katkı maddeleri, iş programlaması yöntemi ve ekonomisi konularında büyük gelişmeler olmuştur.
Son yıllarda kimyasal katkı maddesi, lif ve taze betona vakum uygulayarak betonun mekanik ve fiziksel özellikleri oldukça geliştirilmiştir. Bazı katkı maddesi kullanarak cm2 ye 1500 kgf yük taşıyabilecek beton üretilmekte ve 208 m. yükseklikte binalar inşa edilebilmektedir

Betonun Tanımı

Karot Beton Delme Kesme Kırma
Beton; çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda homojen olarak karıştırılması ile elde edilen, başlangıçta plastik kıvamda olup zamanla çimentonun hidratasyonu sebebiyle katılaşıp, istenilen kalıbın şeklini alarak sertleşen kompozit bir yapı malzemesidir.
Betonu günümüzde önemli bir yapı malzemesi yapan özellikler şöyle sıralanabilir [1]. Karot Beton Delme Kesme Kırma
1. Ekonomik olması,
2. Yüksek basınç dayanımına sahip olması,
3. Çok düşük olan çekme dayanımının tasarım ve uygulamada çelik donatı ile dengelenebilmesi (Betonarme),
4. Dayanıklı olması,
5. Diğer yapı malzemelerine göre daha az enerji ile üretilebilmesi,
6. Şekil verilebilme kolaylığına sahip olması,
7. İstenen her yerde üretilebilir olması
Karot Beton Delme Kesme Kırma
"Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince "caementum" sözcüğünden türemiş, sonraları “bağlayıcı” anlamında kullanılmaya başlamıştır. İlk betonarme yapının tarihi 1852 olmakla birlikte, yapıların inşasında bağlayıcı malzemelerin kullanımı çok eskilere dayanır; bağlayıcı madde olarak kullanılan ilk madde kireçtir. Çimento tarihini bağlayıcı malzemelerin ilk kullanımından itibaren düşünmek gerekir. Çünkü yüzlerce yıllık deneyim ve birikim günümüzde kullandığımız “Portland Çimentosu”nun icat edilmesine yol açmıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
Kirecin bağlayıcı özelliğinin insanlık tarihinin erken dönemlerinde keşfedildiği söylenebilir. Eski Mısır, Kıbrıs, Girit ve Mezopotamya'nın değişik yörelerinde kirecin bir yapı malzemesi olarak kullanılmasına ait örneklere rastlanılmıştır. Eski Yunanlılar ve Romalılar kireci hidrolik bağlayıcı olarak kullanmışlardır. M.Ö. 70 - 25 yılları arasında yaşamış olan Mimar Vitruvius "On Architecture" (Mimarlık Üzerine) adlı 10 ciltlik kitabında puzolan ve kireç karışımlarının hidrolik özelliklerinden bahsetmiş, nehir ve deniz kıyısında yapılacak olan yapılarda kullanılabilecek harç için karışım oranı bile vermiştir(2 birim puzolan 1 birim kireç). Karot Beton Delme Kesme Kırma
BETON VE ÇİMENTO TARİHİ Karot Beton Delme Kesme Kırma
Çimento "Çimento" kelimesi, yontulmuş taş kırıntısı anlamındaki Latince "caementum" sözcüğünden türemiş, sonraları “bağlayıcı” anlamında kullanılmaya başlamıştır. İlk betonarme yapının tarihi 1852 olmakla birlikte, yapıların inşasında bağlayıcı malzemelerin kullanımı çok eskilere dayanır; bağlayıcı madde olarak kullanılan ilk madde kireçtir. Çimento tarihini bağlayıcı malzemelerin ilk kullanımından itibaren düşünmek gerekir. Çünkü yüzlerce yıllık deneyim ve birikim günümüzde kullandığımız “Portland Çimentosu”nun icat edilmesine yol açmıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
2 Bağlayıcı Malzemeler Kirecin bağlayıcı özelliğinin insanlık tarihinin erken dönemlerinde keşfedildiği söylenebilir. Eski Mısır, Kıbrıs, Girit ve Mezopotamya'nın değişik yörelerinde kirecin bir yapı malzemesi olarak kullanılmasına ait örneklere rastlanılmıştır. Eski Yunanlılar ve Romalılar kireci hidrolik bağlayıcı olarak kullanmışlardır. M.Ö. 70 - 25 yılları arasında yaşamış olan Mimar Vitruvius "On Architecture" (Mimarlık Üzerine) adlı 10 ciltlik kitabında puzolan ve kireç karışımlarının hidrolik özelliklerinden bahsetmiş, nehir ve deniz kıyısında yapılacak olan yapılarda kullanılabilecek harç için karışım oranı bile vermiştir(2 birim puzolan 1 birim kireç). Karot Beton Delme Kesme Kırma
Karot Beton Delme Kesme Kırma Kronolojik olarak çimento tarihi
4 MÖ 8000’den Önceki Yıllar (Paleolitik Çağ) Killi toprakların bağlayıcılık potansiyeli farkedilmiş ve bu malzemeden döneme uygun, işe yarar basit aletler ve heykelcikler yapılmıştır. MÖ 8000- MÖ 4500 Yılları (Neolitik Çağ) Ateşin bulunmasıyla alçı ve kirecin bilinçli olarak üretilebilme yöntemleri keşfedilmiştir. Skara Brae Neolitik Köyü, İngiltere Karot Beton Delme Kesme Kırma
5 Nabataean olarak bilinen Ürdün ve Suriye’de yaşayan halk tarafından M.Ö. 6500 yıllarında ilk beton benzeri yapıların yapıldığı bilinmektedir. Bu yapılarda su/çimento oranının çok düşük olduğu ve su geçirimsizliğini sağlamak için silis kumu kullanıldığı tespit edilmiştir. Karot Beton Delme Kesme Kırma
6 MÖ 4500- MÖ 300 Yılları MÖ 4500’de Mezopotamya’daki kent devletleri kurulmaya başladıktan sonra bu devletlerde taş, ahşap gibi pek çok yapı malzemesi kullanılmış, yaygın olarak yararlanılan malzemeler ise killi topraktan üretilen harçlar olmuştur. Tarihte, Mısır Piramitleri, Çin Seddi ve değişik zamanda yapılan kalelerde o dönemin medeniyetini simgeleyen birçok değişik bağlayıcı madde kullanılmıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
7 Mısırlılar pirmit yapımında çamur ve samanı karıştırarak tuğlalar yapmıştır. Ayrıca alçı ve kireç karışımı da kullanmışlardır. Giza’daki Büyük Piramit için taşları örmede 500k ton harç kullanılmıştır Piramit taşı Karot Beton Delme Kesme Kırma
8 MÖ 300- MS 1453 Yılları Arası Yaklaşık olarak MÖ 509- MÖ 27 yılları arasında bir tarihte Romalılar tarafından “puzolan” olarak adlandırılan bir malzemenin hidrolik bağlayıcılık potansiyeli keşfedilmiştir. Romalılar yaptıkları puzolanik malzemelerle yaptıkları su altında da sertleşebilen harçları ve betonları birçok önemli yapıda kullanmışlardır. Pantheon Tapınağı,M.S.186,Roma Kubbe çapı:43 m Karot Beton Delme Kesme Kırma
9 Palestrina(İtalya)’da bir duvar, MÖ. 1. yüzyıl Karot Beton Delme Kesme Kırma
10 M.S.174 Volkanik kül (Pozzuoli volkanı) ve kireç kullanılmıştır. Portlanda Çimentosu kullanılmıştır. M.S.1974 Karot Beton Delme Kesme Kırma
11 1453- 1690 Yılları Bizans İmparatorluğu olarak anılan Doğu Roma İmparatorluğu’nun 1453 yılında çökmesinden sonra bağlayıcılar ve betonla ilgili önemli yenilikler yer almamıştır. 1299 yılında kurulmuş olan Osmanlı Devleti’nin daha sonraki dönemlerinde özellikle 1500’lü yıllarda Mimar Sinan tarafından kullanılan “Horasan Harcı” olarak adlandırılan malzemeden yararlanılarak görkemli eserler yapılmıştır. Selimiye Camii,Edirne 16.yy İçkale Kilisesi, Bodrum 6.yy Karot Beton Delme Kesme Kırma
12 1690- 1790 Yılları Plymouth Limanı 1600’lü yıllarda, demirlemek isteyen gemiler için en uygun liman olarak görülmektedir. Ancak denizin içerisinde yer alan Eddystone kayalıkları limana yaptığı dalga ve alabora ile limana girişi zorlaştırmaktadır. Su altında sertleşebilen harçların kullanımı ile İngiltere’de, gemicilere kolaylık sağlaması amacıyla John Smeaton tarafından yapılan Eddystone Deniz Feneri yapımı 1757- 1759 yılları arasında tamamlanmıştır. Fener, denizaltında açılan deliklere, kurşun ile tutturulmuş olan demir çubuklara bağlı ve toplam yüksekliği 36.6 m’dir. Karot Beton Delme Kesme Kırma
13 1790- 1800 Yılları İngiltere’de doğal çimento üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. 1796 yılında İngiliz James Parker tarafından “Roma Çimentosu” veya “Parker’ın Çimentosu” olarak adlandırılan doğal çimento üretilmiştir. Hammaddesi Londra civarında veya İngiltere’de bulunan kalker taşlarıdır. O dönemde büyük kanal ve liman yapımlarında kullanılmıştır. Ayrıca aynı yıl, benzer bir hammadde ile İngiliz James Frost tarafından da “İngiliz Çimentosu” veya “Frost’un Çimentosu” olarak adlandırılan çimento üretilmiştir, ancak Roma Çimentosu kadar popüler olmamıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
14 1800- 1824 Yılları Fransız Louis Vicat, hidrolik bağlayıcı malzemelerin üretimine önemli katkılarda bulunmuş, ürettiği hidrolik bağlayıcıyı köprü ve beton kanallarında kullanmıştır. Hidrolik kirecin, kireç ve puzolan karışımından elde edilen bağlayıcıların ve doğal çimentonunu su altında sertleşebilme özelliğini araştırmış, belirli oranda silika, alümina ve kalsiyum oksitin birleştirilmesiyle sentetik hidrolik bağlayıcı üretmiş ve bu çalışmalar bugün kullanılmakta olan portland çimentosu üretimine ışık tutmuştur. Bağlayıcı malzeme ve su karışımından oluşan hamurun priz süresinin tayini için, günümüzde de kullanılan, bir deney yöntemi bulmuştur. Karot Beton Delme Kesme Kırma
15 1824- 1850 Yılları 1824 yılında İngiliz Joseph Aspdin, “portland çimentosu” olarak adlandırdığı bir çimento üretmiş ve patentini almıştır. 1850 yılında İngiliz Isaac Charles Johnson, Aspdin tarafından bulunan çimentoya benzer bir çimento ürettiği için modern portland çimentosunun ilk üreticisi olarak tanınmıştır. Bunun üzerine İngiltere’de bir çok fabrika kurulmuştur. Dünyada ilk çimento fabrikası 1848 yılında İngiltere’de kuruldu. 16 1824- 1850 Yılları Fransız Jean-Louis Lambot beton içinde ilk defa demir kullanarak « betonarme kayık» üretmiştir. 1850 yılında ilk beton yol Avusturya’da yapılmıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
17 1850- 1865 Yılları 1850’li yılların başlarında Fransa, Belçika ve Almanya’da “portland çimentosu” üreten fabrikalar kurulmuştur. Bu yıldan itibaren aynı zamanda “betonarme malzeme” kullanımı başlamıştır. 1854 yılında İngiliz William B. Wilkinson iki katlı ilk betonarme evi yapmıştır. 1859 yılında portland çimentosu İngiltere’de kanalizasyon inşaatinde ilk defa kullanıldı. 1860’lı yıllarda yüksek fırın cürufu granüle hale getirilerek kullanılmaya başlanmıştır. 1865 yılında Almanya’da bir fabrika “öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu ve söndürülmüş kireç” karışımından oluşan çimento üretmeye başlamıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
18 1875 yılında İngiliz William B. Wilkinson tarafından yapılan betonarme evi Karot Beton Delme Kesme Kırma
19 . 1868 yılında İngiltere’den Amerikaya ilk portlan çimentosu ihracatı yapılmıştır. 1871 yılında ABD’li David O. Saylor tarafından ABD’de portland çimentosu üreten ilk fabrika kurulmuştur. 1887 yılında İngiliz Frederick Ransome tarafından çimento fabrikalarında kullanılmak üzere ilk “döner fırın” yapılarak patent alınmıştır. 1890 yılında çimento üretiminde alçıtaşı kullanılmaya başlanmıştır. 1892 yılında Almanya’da ve 1896 yılında da ABD’de cüruflu çimento üretimine başlanmıştır. 1898 yılında bağlayıcı malzemeler ve beton için temel deney yöntemlerinin standartlaştırılmasına da başlanılmıştır. 1865- 1900 Yılları Karot Beton Delme Kesme Kırma
20 1865- 1900 Yılları 1885 yılında Earnest L. Ransom beton ve donatı aderansını artırmak için kendi etrafında bükülmüş kare demir çubuk kullanmıştır. 1887 yılında Fransız Henri Le Chatelier portland çimentosu üretimi içim oksit hesabı geliştirmiştir. Çimento kimyasını oluşturan temelleri atmıştır. 1889 yılında Gyozo Mihailich tarafından ilk betonarme köprü Macaristan’da yapılmıştır. Köprü 5 metrelik iki açıklıktan oluşmaktadır. 1890 yılından Amerika’da çimento ve su arasındaki reaksiyonda priz süresini kontrol edebilmek için klinker ile birlikte alçı beraber öğütülmeye başlanmıştır. 1891 yılıdan Amerika’da Ohio eyaletinde George Bartholomew tarafından ilk betonarme yol inşaa edilmiştir. Bu yol hala kullanılmaktadır. 1892 yılında Francois Hennebique günümüzde de kullanılan betonarme sisteminin patentini almıştır. Bu sayede bu tarihten itibaren betonarme yapı inşaati dünya çapında giderek artmıştır. Beton+Arme kelimesini ilk kullanandır. 1897 yılında Amerikan şirketi Sears Holding kayıtlarında çimento ton fiyatı yaklaşık 10 $’dır. İthalat fiyatı ise 17 $’dır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
21
1891 yılıdan Amerika’da Ohio eyaletinde George Bartholomew tarafından ilk betonarme yol inşaa edilmiştir. Bu yol hala kullanılmaktadır. Court Street in Bellefontaine, Ohio
22 1894 yılından Francois Hennebique tarafından Fransa’da yapılan ilk modern betonarme yapı Karot Beton Delme Kesme Kırma
23 CENOVA LİMANI - 1899
24 1900- 1909 Yılları Bu yıllar arasında çimento üretimi ve betonarme ev yapımı konusunda Thomas Alva Edison’un çalışmaları olmuştur. 1908’de kendisine betonarme garaj yapan Edison, 1909 yılında daha uzun bir döner fırın yaparak çimento kapasitesinin artmasını sağlamıştır. 1909 yılında 11 adet betonarme ev yapmış, bu girişim ABD’de toplu konut yapımı için başlangıç olmuştur. 1909’da da bu yapılara uygun boya imal etmiştir. Hazır beton üretimi ilk kez 1903 yılında Almanya’da başlamış, Jürgen H. Margens bu anlamda patent almıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
25 26 27
1900- 1909 Yılları
• 1902 yılında August Perret Pariste kolon,kiriş ve döşemelerde çelik takviyeli beton kullanarak apartman yapmıştır.
• İlk betonarme gökdelen(1904) Amerika’da Ohio eyaletinde yapılan Ingalls Binası’dır. Ransome betonarme tekniği kullanılmıştır.
• 1904 yılında Sidney Limanı’nda ilk prekast beton elemanlar kullanılmıştır.
• 1907 yılında J. H. Chubb tarafından ilk kez «görünür agrega yüzeyli beton» uygulaması yapılmıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
28 25 Rue Franklin in Paris, France The Ingalls Building in Cincinnati, Ohio 29
1911 Çimento teknolojisi Türkiye'ye 50 yıl gecikme ile gelmiştir. Türkiye'de ilk çimento fabrikası 1911 yılında 20.000 ton/yıl kapasite ile İstanbul Darıca'da kurulmuştur. Cumhuriyetle birlikte ülkemizde yeni fabrikalar devreye girmiş, bir taraftan üretim artarken, diğer taraftan artan çimento talebini karşılamak üzere ithalat devam etmiştir. Karot Beton Delme Kesme Kırma
30 1911- 1920 Yılları 1911 yılında ilk püskürtme beton uygulamaları yapılmaya başlanmıştır. 1913 yılında ilk beton pompası icat edilmiştir. 1914 yılında ABD’li Stephen Stepanian hazır betonun transmikser ile taşınmasına dair çalışmalarına başlamış, tasarladığı transmikseri 1916 yılında beton endüstrisine sunmuştur. 1918 yılında ABD’li Duff A. Abrams, “su/çimento oranı kanunu” nu ortaya koymuştur. 1918 yılında ilk buharlı beton gemi Atlantus inşaa edilmiştir. Aynı yıl ayrıca beton kıvamının tayininde «çökme deney yöntemi» ilk kez uygulanmıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
31 1920- 1930 Yılları 1928 yılında Fransız Eugene Freyssinet, yüksek dayanımlı çelik ve beton kullanarak öngermeli beton yapımını geliştirmiştir. 1929 yılında İsveçli Axel Eriksson, yüksek basınçlı buhar kürü uygulayarak “gaz beton” üretmiştir. 1930 yılında hava sürükleyici katkı kullanılmaya başlanmıştır. 1926 yılında Ankara’da ikinci çimento fabrikası kuruldu. Karot Beton Delme Kesme Kırma
32 1930- 1950 Yılları 1930’lu yılların başında termik santrallerde kullanılan pulverize kömürü yan ürünü olan uçucu külün puzolanik özellikleri araştırılmış ve 1937 yılında bu malzeme beton yapımında kullanılmaya başlanmıştır.1930’lu yıllarda yerine yerleştirilen taze betonun sıkıştırılması işleminde vibrasyon uygulanmasına, 1933 yılında betonun pompa gücü kullanılarak taşınmasına, 1935 yılında da bazı betonların donma- çözülme olaylarında dayanıklılığının içerisine sürüklenen hava kabarcıklarına bağlı olduğunun anlaşılmasından sonra beton yapımında hava sürükleyici malzemelerin kullanıma başlanmıştır. 1948 yılında Ernst Schmidth “Beton Çekici” adında, beton basınç dayanımının hasarsız bulunmasını sağlayan bir alet geliştirmiştir. 1930'da Kartal ve Zeytinburnu'nda çimento fabrikaları kurulmuştur. Devlet ilk çimento fabrikasını 1943 yılında Sivas'ta açmıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma
33 1950- 1960 Yılları 1950’li yıllarda öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufu beton yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Silis dumanı ilk kez 1952 yılında bir tünel yapımında, betonda katkı malzemesi olarak kullanılmıştır. 1957 yılında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği kurulmuştur. 1958 yılında ABD’de genleşen çimento üretimi gerçekleştirilmiştir. 1950 yılında kişi başına çimento tüketimi 25 kg. olmuştur. 1950 yılından sonra 23.10.1953'te Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin (ÇİSAN) kuruluşu ile hızlı bir gelişme dönemi başlamıştır. Karot Beton Delme Kesme Kırma 34
35 1824: Portland Çimentosu, İNGİLTERE 1862: Cüruflu çimento, ALMANYA 1901: Demir portland–1907 den sonra yüksek fırın cüruflu- çimentosu, ALMANYA 1901: Sülfata dayanıklı çimento, ALMANYA 1912: Erken Yüksek dayanımlı çimento, AVUSTURYA 1912: Ferrari çimentosu (Sülfata dayanıklı çimento), İTALYA 1931: Beyaz çimento, ALMANYA 1955: Derin yapı çimentosu, SOVYETLER BİRLİĞİ(Rusya) 1968: Regulated Set Cement (Jet cement), ABD 1970: Jet cement, JAPONYA Karot Beton Delme Kesme Kırma
36 Portland çimentosu üretimine geçiş yılları 1824: İngiltere’de 1840: Fransa’da 1850: Almanya’da 1875: Amerika’da 1889: Avustralya’da 1896: Rusya’da 1902: Yunanistan’da 1911: Türkiye’de 1913: Hindistan’da 1919: Kore’de 1921: Pakistan’da Karot Beton Delme Kesme Kırma karotçu karotçu istanbulistanbulistanbulistanbulistanbul Karot Makineleri Karot Makineleri Karot Makineleri Karot Makinelerikimyasalkimyasalkimyasalankrajankrajankrajankraj
Karothizmetleri.net